Du får inte kopiera filerna annat än för eget personligt bruk.

Du får inte använda filerna professionellt.

Om du tar medicin ska du inte sluta med den utan att konsultera din läkare.

När du lyssnar på filerna ska du inte göra något som kräver din fulla uppmärksamhet som tex köra bil eller hantera tunga maskiner.