meridian-12

Kroppens energisystem
Energi rör sig överallt i levande organismer. Livsenergin, qi, rör sig i både nervsystemet och blodomloppet, men även i sitt eget nät. De viktigaste kanalerna i detta energinät kallas med ett gemensamt namn för meridianer.

Kroppen har tolv huvudmeridianer som löper genom varje enskilt organ eller kroppsdel. På samma sätt som nervbanor och blodkärl transporterar nervimpulser och blod, transporterar meridianerna energi.

När du är frisk och harmonisk flödar energin genom meridianerna – som ofta sammanfaller med nervbanorna och blodkärlen. Dessutom finns åtta extra energimeridianer som påverkar fem-elementsystemet på den mentala nivån.

Till skillnad från nervbanor och blodkärl kan meridianerna även ta upp energier som finns utanför kroppen. Det är just dessa energibanor som akupunkturen använt i mer än 10 000 år. Kunskapen om hur energin strömmar i kroppen är alltså mycket gammal.

>> Läs mer om meridian-systemet

chakra_1

Chakra-systemet
Kroppen har ytterligare ett energisystem som måste vara i balans för att inte ohälsa skall uppstå. Det är i detta system som obalanser oftast först manifesterar sig. Vad jag här talar om är Chakra-systemet. Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul eller disk. För att förklara dess betydelse tycker jag att turbin eller turbinhjul är en bra beskrivning.

Det finns sju chakran placerade i en rak linje mellan ryggslutet och hjässan parallellt med ryggraden. Denna kanal kallas sushumna och det är härigenom som Kundalinikraften rör sig. Varje chakra drar in eller släpper ut energi i kroppen och alla chakran är knutna till olika organ och kroppsfunktioner som t ex det endokrinologiska systemet. De har också sinsemellan en inbördes relation.

>> Läs mer om  chakra-systemet