2017-06-19-chakra

Chakra-systemet
Kroppen har ytterligare ett energisystem som måste vara i balans för att inte ohälsa skall uppstå. Det är i detta system som obalanser oftast först manifesterar sig. Vad jag här talar om är Chakra-systemet.

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul eller disk. För att förklara dess betydelse tycker jag att turbin eller turbinhjul är en bra beskrivning.

Det finns sju chakran placerade i en rak linje mellan ryggslutet och hjässan parallellt med ryggraden. Denna kanal kallas sushumna och det är härigenom som Kundalinikraften rör sig.

Varje chakra drar in eller släpper ut energi i kroppen och alla chakran är knutna till olika kroppsfunktioner och organ. De har också sinsemellan en inbördes relation.

 

MULADHARAMULADHARA – #1 Rot-chakrat
Muladhara är sanskrit för rot och avbildas som en lotusblomma med fyra kronblad. De fyra kronbladen representerar de fyra elementen, jord, vatten, eld och trä. Associerad färg är röd.  Enligt den hinduistiska traditionen rör sig Kundalini-kraften upp till chakra efter chakra för att till slut nå Kronchakrat och uppnå full upplysning.

Rotchakrat är placerat mellan könsorgan och anus och är roten till allt liv. Det är förbundet med binjurarna och det producerar adrenalinchocker och väcker upp överlevnadsinstinkter. Rotchakrat innehåller viljan att överleva. Det är förknippat med luktsinnet. Mantra Lam.

 

SVADHISTHANASVADHISTHANA – #2 Sakral-chakrat
Svadhisthana är sanskrit och betyder älskvärdhet. Chakrats symbol är en lotusblomma med sex kronblad. Det här chakrat påverkar sexuella begär och passioner.

Chakrat är placerat strax under naveln och dess associerade färg är orange, färgen för den kreativa energin. Tillhörande körtlar är fortplantningsorgan, äggstockar, prostata och testiklar.  Sakralchakrat leder oss från vår ursprungliga existens till förmågan att förstå vad som gör livet värt att leva. Det är förknippat med smaksinnet. Mantra Vam.

 

MANIPURAMANIPURA – #3 Solarplexus-chakrat
Manipura är sanskrit för skimrande ädelsten. Associerande färg är gul, precis som Solen. Symbolen är en lotusblomma med tio kronblad. Chakrat är beläget under bröstkorgen där revbenen möts. Det är här som självkänslan utvecklas. Vem jag är, vad jag kan. Detta chakra reglerar också livskraften i kroppen.

Chakrat avgör hur produktiva vi är. Det är knutet till bukspottkörteln, levern och matsmältningssystemet. Det är obalans i detta chakra som leder till att den vänstra, logiska halvan av hjärnan får överhanden över den högra, kreativa halvan. Chakrat är förknippat med synsinnet. Mantra Ram.

 

 

anahata_1ANAHATA – #4 Hjärt-chakrat
Anahata betyder på sanskrit ’ljud som skapas utan att två föremål träffar varandra’ och beskriver samexistensen mellan kropp och ande. Chakrats symbol är en lotusblomma med tolv kronblad. Chakrat är mötesplatsen för kropp och ande.

Chakrat är placerat mitt i bröstkorgen i höjd med hjärtat.
Chakrat är förbundet med förlåtande, medlidande, obetingad kärlek genom vilken vi kan acceptera vår nästa för att göra sitt bästa. Chakrats färg är grön, vilket är förknippat med undervisande och med helande. Härigenom utvecklar vi en sann självkänsla. Tillhörande körtel är thymus. Chakrat är förknippat med känselsinnet. Mantra Yam.

 

VISHUDDHAISHUDDHA – #5 Hals-chakrat
Vishuddha är sanskrit för renhet och är det första av tre högre centra. Halschakrat är associerat med kommunikation, självuttryck och kreativitet genom ljud. Att utveckla halschakrat betyder att man väljer ord som ger en meningsfull kommunikation, inte vanligt ’småprat’.

Det är först genom att ha arbetat sig igenom de fyra lägre chakrorna som man kan nå den renhet som är nödvändig för att öppna halschakrat.
Symbolen för chakrat är en lotusblomma med 16 kronblad. Associerande färg är blå.

Halschakrat är placerat strax ovanför halsgropen. Tillhörande körtlar är sköldkörteln och bisköldkörteln. Chakrat är förknippat med hörselsinnet. Mantra Ham.

 

ajnaAJNA – #6 Pann-chakrat
Ajna är sanskrit för ’att förnimma’, ’att veta’ samt även ’att kontrollera’. Våra ögon är de verktyg med vilka vi förnimmer det gripbara emedan det sjätte chakrat ’det tredje ögat’ ger oss förmågan att intuitivt uppfatta saker för vilka vi inte har några konkreta bevis. Vi känner på oss saker, vi känner på oss att någon tittar på oss.

Chakrats symbol är en lotusblomma med två kronblad. Pannchakrat är placerat mitt i pannan mellan och i höjd med ögonbrynen. Dess färg är mörkblå. Tillhörande körtel är hypofysen. Chakrat är centret för idéer och fantasi. Utan detta chakra kan vi inte skapa våra drömmar. Chakrat är förknippat med intuition. Mantra Ksham.

 

SAHASRARASAHASRARA – #7 Kron-chakrat
Sahasrara är sanskrit för tusenfalt och chakrats symbol är en lotusblomma med tusen kronblad, synonymt med oändligheten. Att utveckla de sex lägre chakrorna är som att trappsteg för trappsteg ta sig mot det ultimata målet – upplysning, självförverkligande och fullkomlighet. Tillhörande körtel är tallkottkörteln.

Chakrats färger är violett, vitt och guld. Violett är färgen för mysticism och andlighet. Även vitt har en hög andlig vibration. Guld är förlåtandets färg. När vi uppväcker Kronchakrat är vi öppna för möjligheten till oändligheten i tid och rum. Resan hit är emellertid både lång och mödosam och inte minst tidskrävande. Det är därför vi måste inkarnera ett stort antal gånger för att kunna nå ända hit. Mantra Om.

chakra_1