De fem elementen
Enligt gammalt kinesiskt tänkesätt har alla materiella system sitt ursprung i något av de fem elementen eller i en kombination av dessa. De fem elementen visar olika energitillstånd och hur de samverkar.

De fem elementen är: träeldjordmetall och vatten. Deras koppling till organen kan ses i nedanstående tabell:

5-elements_1

Elementen har ett tydligt kontaktnät och inverkan på varandra är komplex. Blir en energibana helt blockerad påverkas inte bara det organ energibanan är knuten till utan med tiden även de andra organen.
5elements_3

Följande figur demonstrerar förhållandet. De heldragna linjerna representerar förstärkning och de streckade försvagning. Skötsel av levern (trä) stärker även hjärtat (eld), men då försvagas energicirkulationen i lungorna (metall).

Det viktiga är en balanserad helhet. Understimulering är lika skadlig som överstimulering.

5-el fig sv