Vid en lång rad olika sjukdomstillstånd är grundproblemet så kallade ’energiparasiter’.

Det kan gälla vardagliga sjukdomar som återkommande förkylningar, långvariga magproblem och trötthet. Men även mer allvarliga som Alzheimer, cancer och hjärt- kärlproblem har ofta det gemensamma grundproblemet, energiparasiter.

Dessa parasiter sitter då oftast inte på din fysiska kropp utan i någon annan av dina energikroppar. Där syns de inte men kan mätas med kinesiologiska test var de sitter. De dränerar din kropp på stora mängder energi. På den fysiska kroppen kan de dock uppträda som virus eller bakterier. Detta energiläckage gör så att kroppen inte har kraft nog att läka sig själv, eller effektivt ta emot den hjälp som sjukvården kan ge. Det här innebär att olika former av behandlingar, medicin­ering eller operationer ter sig mer som symtombehandling och kroppen uppnår inte full hälsa.

001-folder-enegiparasiter-framsida-blue

Kroppen har en oerhörd läkekraft om den bara får möjlighet. Om man börjar med att avlägsna energiparasiten och återställa kroppens inre energibalans så kan man märka att kroppen plötsligt svarar mycket bättre på all form av behandling. I många fall upptäcker man att även allvarliga sjukdomar verkar ’försvinna av sig själva’ eftersom kroppen numera har tillgång till sin fulla kapacitet att läka sig själv.

Oberoende av vilken sjukdom eller ohälsa du har så kan det vara värt att undersöka om du har en energiparasit som påverkar dina möjligheter att tillfriskna. Finns det en energi­parasit på någon av dina subtila energikroppar så behöver den avlägsnas för att god hälsa ska kunna uppnås. Diagnosen ställs snabbt vid en konsultation hos MusicAcupuncture. Behandlingen med MusicAcupunctures professionella ljud terapi är helt smärtfri, och enkel att få. Resultatet känns direkt till exempel i form av ökad energi och lätthet i kroppen, förnyad vitalitet och klarare tanke. Behandlingen tar ungefär 7-8 timmar på kliniken och ca 10 timmar med CD.

cd-omslag-energi-parasiter-005

Det finns två olika kategorier av energiparasiter. Här pratar vi om den ’grunduppsättning´med 8 energiparasiter som vi alla har mer eller mindre av. Sedan finns det även ytterligare en eller flera parasiter som man på något sätt fått under livet.

De 8 grundparasiterna får alla på sig som barn, sedan suger de sakta ut oss på livsenergi och ger oss olika mottaglighet för åkommor, sjukdomar och förtida åldrande. Om parasiterna växer så har man mindre livsenergi än man annars skulle kunna ha tillgång till, men man kan känna sig ganska frisk och stark ändå. Om någon eller några av dessa parasiter växer sig stora så ger de upphov till sjukdomar och krämpor. Energiparasiter är kopplade till själens DNA.

E-parasites

De 8 energiparasiterna:

 1. Åldrings– energiparasit
  Denna ger ett förtida åldrande, som om den biologiska klockan är inställd på ett alldeles för tidigt årtal, så att nedräkningen påbörjas för tidigt, även om kroppen skulle kunna leva mycket längre så stängs vitala delar sakta av. Genom att ta bort denna kan man få flera årtionden till av liv och hälsa.
 2. Ämnesomsättnings– energiparasit
  Denna ger en obalans i ämnesomsättningen, det är som om kroppen inte kan balansera sig själv utan ber om fel saker. Det kan också leda till att kroppen inte kan tillgodogöra sig vitaminer, mineraler, aminosyror mm. Även om man stoppar i sig nyttig mat, så kan kroppen inte ta till sig vad den får. Det blir som en undernäring, ibland i kombination med övervikt.
 3. Smörjsystems– energiparasit
  Här åsyftas all form av smörjmedel: Mjuk hud, ledvätska,lymfsystemen, mjuka och smidiga musklerDet  yttrar sig som olika former av ledproblem och benskörhet, artroser och ledvärk. Det kan kännas som om det gnisslar, knakar och värker lite varstans, eller som svårt att gå och röra sig. Även huden påverkas och den behöver då smörjas, tappar sin lyster och blir rynkig i förtid.
 4. Storhjärnans energiparasit
  Storhjärnan består av den högra hjärnhalvan som är helhetsuppfattande och spatial och vänstra hjärnhalvan som är analytisk och verbal. Kommunikationen mellan hjärnhalvorna påverkar kreativiteten. Problemen kan yttra sig både på den fysiska kroppen men även som intellektuell, känslomässig och mental nedsatt förmåga.
 5. Mellanhjärnans energiparasit
  Minnet anses ofta vara utspritt över hela hjärnan, men skapandet av långsiktiga minnen sker huvudsakligen i mellanhjärnan. Påverkan här blir olika former av minnesproblem.
 6. Reptilhjärnans energiparasit
  Här kontrolleras musklerna, balansen och autonoma funktioner såsom omedveten kontroll av hjärta, lungor, mage och lever. Påverkar hjärnstammen och lillhjärnan och kan ge rörelseproblem och nedsatt allmäntillstånd.
 7. Syn– energiparasit
  Varför behåller vi inte vår synförmåga när vi åldras utan vi behöver alla läsglasögon. Problem med starr och gula fläcken är också typiska reaktioner. Även problem med att minnas detaljer man sett och förmågan att se inre bilder.
 8. Hörsel– energiparasit
  Olika former av hörselnedsättningar, minskat frekvensomfång och ljudnivå är typiskt samt även tinnitus. Här handlar det inte bara om att höra toner utan även om hjärnans förmåga att sätta ihop tonerna till ord och tolka budskap. Det kan kännas som att ha hjärnan inlindad i bomull och ljudet liksom inte kommer in.

För var och en av dessa parasiter som du kan bli av med så förlängs ditt liv med flera år av liv och hälsa. Livskvaliteten ökar och du blir mer energirik, glad och positiv.