När jag säger att människan är multidimensionell menar jag att människan är bra mycket mer än det du ser i spegeln eller när du tittar på en annan person.

Människan är som en rysk docka, en matruschka. I den största dockan ligger en mindre docka och i denna ligger ytterligare en osv. Den innersta dockan, den minsta är vår fysiska kropp, den som var och en kan se. De övriga kropparna eller dockorna kan vi inte uppfatta med våra fem sinnen.

matrushka

Inifrån och utåt är dessa kroppar:

1. Den fysiska kroppen
Den kropp av fast form som vi kan uppfatta med våra sinnen.

2. Den eteriska kroppen
Här i huserar sinnena och här finns minnet. Det är denna kropp som ombesörjer återuppbyggnaden av den fysiska kroppen under sömnen.

3. Den astrala kroppen
Här finns våra känslor och våra drömmar.

4. Den mentala kroppen
Det är här som tankar skapas.

5. Den kausala kroppen
Detta är orsakskroppen. Här finns allt man gjort, inte bara i detta livet och här finns sådant som man borde ha gjort. Allt är lagrat i form av karma.

6. Den andliga kroppen
Det är hit som själen tar sin tillflykt när den fysiska och den eteriska kroppen går till förgängligheten.

matrushka_2

De energibanor som jag tidigare talade om finns inte bara i den fysiska kroppen utan går igenom och förbinder samtliga dessa kroppar.

Defekter i en energibana eller hos någon av kropparna uppfattas alla av den fysiska kroppen även om alltså defekten i sig eller skadan finns hos någon av de andra kropparna. Vad den fysiska kroppen registrerar är då enbart symptomen. En sådan skada kan därför inte botas på den fysiska kroppen. Lika meningslöst är det att över huvud taget leta efter den där.

Den kraft som finns i MusicAcupuncture, särskilt då den professionella metoden, når även ut till de övriga kropparna och dessas energibanor kan ges full kraft.

När energierna kan flöda fullt ut i sina energibanor får kroppen möjlighet att verka som det ytterst fina instrument som den är. Kroppen ges då möjlighet att hela och läka sig själv.