Kroppens meridian-system
Livsenergin, qi, rör sig i både nervsystemet och blodomloppet, men även i sitt eget nät. De viktigaste kanalerna i detta energinät kallas med ett gemensamt namn för meridianer.

Kroppen har tolv huvudmeridianer som löper genom varje enskilt organ eller kroppsdel. På samma sätt som nervbanor och blodkärl transporterar nervimpulser, transporterar meridianerna energi.

När du är frisk och harmonisk flödar energin genom meridianerna – som ofta sammanfaller med nervbanorna och blodkärlen. Dessutom finns åtta extra energimeridianer som påverkar fem-elementsystemet på den mentala nivån.

Till skillnad från nervbanor och blodkärl kan meridianerna även ta upp energier som finns utanför kroppen.

De tolv huvudmeridianerna löper i vertikal riktning, yang-meridianerna uppifrån och ner på högra sidan av kroppen och yin-meridianerna nerifrån och upp på vänstra sidan.

Huvudmeridianerna är:

1 Lungmeridianen (Lung)
Påverkar bröstets, lungornas, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar.

2 Tjocktarmsmeridianen (Large intestine)
Påverkar huvudets, ansiktets, ögonens, näsans, munnens, tändernas, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar.

3 Magsäcksmeridianen (Stomach)
Påverkar huvudets, ansiktets, munnens, tändernas, halsens och magsäckens, tarmarna och de nedre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och störd samverkan mellan sinnena.

4 Mjält- och bukspottskörtelmeridianen (Spleen)
Påverkar magområdets, matsmältningsorganens, urin- och könsorganens och de nedre extremiteternas sjukdomar samt sjukdomar med temperatursänkning.

5 Hjärtmeridianen (Heart)
Påverkar bröstets, hjärtats och de övre extremiteternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena.

6 Tunntarmsmeridianen (Small intestine)
Påverkar huvudets, nackens, ögonens, öronens, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störningar.

7 Urinblåsmeridianen (Bladder)
Påverkar huvudets, nackens, ögonens, ryggens och de nedre extremiteternas sjukdomar, sjukdomar i stussen samt febersjukdomar och psykiska störningar.

8 Njurmeridianen (Kidney)
Påverkar lungornas, halsens, magens, tarmarnas, urin- och könsorganens och de nedre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar.

9 Hjärtsäcksmeridianen (Pericardium)
Påverkar bröstets, hjärtats, magens och de övre extremiteternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena.

10 Trippelvärmemeridianen (Triple-Heater)
Påverkar huvudets sidodelars, öronens, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störningar.

11 Gallblåsmeridianen (Gallbladder)
Påverkar sido- och mellandelen av huvudets sjukdomar, ögon- och öronsjukdomar, sjukdomar i området runt revbenen och maghålans övre del samt de nedre extremiteternas sjukdomar och febersjukdomar.

12 Levermeridianen (Liver)
Påverkar magens, urin- och könsorganens samt de nedre extremiteternas sjukdomar och psykiska störningar.

Meridian System1

Meridian System2

Åtta extra meridianer
Åtta extra energimeridianer påverkar fem-elementsystemet på en mental nivå. Det är viktigt att dessa meridianer är kopplade till den andliga nivån från vilken du får livsenergi, qi. Dessa meridianers huvudfunktion är att balansera energiflödet i fem-elementsystemet.

De är inte direkt kopplade till ett specifikt organ utan till andra kroppsfunktioner som det endokrina systemet, blodomloppet, fortplantningsorganen, skelettet, hjärnan, levern eller gallan.

Du-meridianen
Du-meridianen är ett sammanflöde av Yang-meridianerna. Ordet Du betyder styra/härska. Du-kanalens funktion är att styra över alla Yang-kanalerna.
Du-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymtom: Febersjukdomar, mentala störningar, stelhet och smärta i ryggraden.

Dai-meridianen
Dai betyder bälte. Meridianen betraktas som ett bälte som binder upp Yin och Yang kanalerna. Dai går i en cirkel runt kroppen i navelhölhöjd. Dai-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymtom: Bukbesvär, skador på korsryggen.

Meridian System3

Ren-meridianen
Ren betyder ansvar. Ren-meridianen har ansvar för Yin-kanalerna. Den är ett sammanflöde av alla Yin-meridianerna och startar inne i nedre delen av buken och fortsätter sedan ner i bäckenbotten. Härifrån vidare genom urinblåsan och framtill på kroppen längs dess mittlinje upp till underläppen där den delar sig i två bimeridianer vilka sträcker sig upp över vardera kinden till ögat. Ren-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymtom: Hosta och andnöd, besvär av urogenitalorgan.

Chong-meridianen
Chong betyder vital. Meridianen är känd som ’The Sea Of Blood’. Chong kontrollerar hela kroppens qi och startar i nedre delen av buken och kommer fram i bäckenbottnen. Den har sedan en sträckning bakåt och upp genom länden. Från bäckenbottnen fortsätter meridianen sedan till blygdbenet, varefter den följer Nyre-meridianen upp till halsen där den når munhålan och kröker sig runt läpparna.
Chong-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymtom: Kolik och magsmärtor, gynekologiska besvär.
Meridian System4

Yangqiao-meridianen
Yangqiao kallas också för ’Yang Motorik-meridianen’ då den påverkar musklernas tonus på benens laterala sidor. Yangqiao startar vid ankeln och löper längs benets laterala sida upp till ljumsken och fortsätter sedan uppåt till armhålan, över skuldrorna, halsen, käkbenet, mungipan och upp till näsryggen där den fortsätter i en båge över huvudets laterala sida för att sluta i nacken.
Yangqiao-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymptom: Sömnlöshet, muskulär förtvining.

Yinqiao-meridianen
Yinqiao kallas också för ’Yin Motorik-meridianen’ då den speciellt påverkar musklernas tonus på benens mediala sidor. Yinqiao startar vid ankeln och löper längs benets mediala sida upp till könsorganen och fortsätter på kroppens framsida till mitten på nyckelbenet. Härifrån fortsätter den på sidan av halsen, upp över kinden till ögonbrynet. Yinqiao-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymptom: Sjukligt djup sömn, muskulär förtvining.

Meridian System5

Yangwei-meridianen
Yangwei kallas också för ’Yang Reglerings-meridianen’ då den är förbunden med alla kroppens Yang-meridianer. Yangwei startar vid fotens utsida och fortsätter längs benets laterala sida upp till armhålan, över skuldran, längs sidan av hals och huvud till nacken.
Yangwei-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymptom: Frossa och feber.

Yinwei-meridianen
Yinwei kallas också för ’Yin Reglerings-meridianen’ då den är förbunden med alla kroppens Yin-meridianer. Yinwei startar på den mediala sidan av benet och fortsätter till trakten av ljumsken och upp mot halsens mittlinje. Yinwei-meridianen påverkar dessutom muskelgrupperrna markerade med rött.

Sjukdomssymptom: Smärta i mag- och hjärttrakten.

Meridian System6