2948-248825-shopw-38be9b

Energi är i ständig omvandling eller rörelse och utan motkrafter får man ingen rörelse. Kineserna har delat in allt i yin eller yang. Principen om yin och yang handlar om jämvikt och balans. Yin och yang är ömsesidigt beroende, de kan inte existera utan varandra och det är en ständig växelverkan.

De förekommer i par, som kompletterar varandra, och inte som motsatser som utesluter varandra. Detta är tydligt då det gäller våra tolv viktiga inre organ. Varje yin-organ står i beroendeförhållande och växelverkan till motsvarande yang-organ.

2948-248825-shopw-ee2386