history

Människan har i årtusenden använt ljud, i synnerhet musikaliska ljud, i terapeutiskt syfte. Konsten att hela med ljud och musik kan spåras tillbaka till förhistorisk tid. I det gamla Egypten var hieroglyfen för musik den samma som den för glädje och välbefinnande.

Musikens förmåga att väcka våra känslor har varit ett återkommande tema i poetiska hyllningar. Den är själva livsnerven i det musikaliska framträdandet. Musiken går förbi sinnets logiska och analytiska filter och får direkt kontakt med känsla och passion. Den väcker våra minnen och vår fantasi, vilket i sin tur skapar fysiska reaktioner. Helande besvärjelser, sånger, hymner och mantran har ett mycket gammalt ursprung.

Music  Acupuncture

Musik + Akupunktur

Man måste se till helheten
Hos oss i västerlandet indelas kroppen i delar. Den västerländska medicinen har tappat bort det som i österlandet är känt som qi, chi eller prana, olika uttryck för samma sak, nämligen livskraften. Denna uppdelning gör att vi inte ser till helheten och glömmer att betrakta människan som den multidimensionella varelse hon är.

Här behandlas oftast varje organ för sig utan att se till helhet eller sammanhang. Vi koncentrerar oss på symptomen och söker sällan grundorsaken. Men om vi inte ser till de bakomliggande orsakerna till sjukdomen, kommer symptomen att dyka upp igen. Vi har en fatalistisk syn på sjukdomar och hoppas att läkaren skall bota oss med medicin eller skära bort det som gör ont.

I det gamla Kina betalades läkaren bara så länge hans klienter var friska. Tack vare detta togs avancerade metoder fram för att förhindra sjukdom, metoder som stimulerade och riktade energier i patientens organ och körtlar så att sjukdom inte uppstod. I det österländska synsättet ser man varje organ som delar av ett system där allt hör ihop. Energin som flödar emellan dem avgör hur bra vi mår. Sjukdom orsakas av brist på negativ eller positiv energi.

Alla har säkert sett varietéartisten som balanserar tallrikar på långa tunna käppar. Denne har inget behov av att känna till de fysiska krafter som är i rörelse här.

Vetenskapsmannen å andra sidan vill redovisa de krafter som håller tallrikarna kvar på käpparna. Han har dock inget som helst behov av att själv kunna utföra konststycket. Det finns därför åtminstone två sorters kunskap. Den ena är teoretisk och utförs med papper och penna. Den andra är praktisk och utförs genom en handling. Denna uppdelning är mycket gammal och sträcker sig bakåt i vart fall till Aristoteles som levde på 300-talet före vår tidräkning.

Vetenskap är dock en allt igenom mänsklig aktivitet och därför underkastad all begränsning i den mänskliga fattnings- och föreställningsförmågan. Vetenskapen vill till varje pris att vår ’verklighet’ skall kunna förklaras. För att något spetsa till det kan man säga att i österlandet inriktade man sig på QI, i västvärlden på IQ.

monks asia

”I Asien har munkar använt ljud som medicin i tusentals år”, säger Michael. ”När jag först började jobba med ljudterapi i Sverige kallade jag det för tibetanska ljudbehandlingar. Sen dess har jag vidareutvecklat metoden till ett modernt sätt att rena människans energisystem med hjälp av ljud, säger han.”

”För tolv år sen gjorde jag mina klockor, stämgafflar och timbaler själv. Jag har byggt tonvis med verktyg, de skulle inte ens få plats i den här lokalen. Numera arbetar jag med elektriska tongeneratorer. Många ljud i naturen är också helande. Fågelkvittret har jag spelat in i skogen.”