Information om kurser 2016

Utbildning av terapeuter som vill använda sig av Professionella MusicAcupuncture system sker i Stockholm.

Kursen kan hållas på annan plats om det är flera deltagare.

Kontakta Michael om Du är intresserad.

Nästa kurs

 

Kursavgift: 11.000 kr

 

Skicka email till musicacupuncture@hotmail.com med namn, adress och telefon om Du vill delta.