sound as therapyLjud uppkommer när saker vibrerar. Varje partikel eller objekt har sin egen resonans eller kombination av resonanser som avgör vilken ton som uppstår.

På grund av den mänskliga kroppens begränsningar kan våra öron endast uppfatta, 20 Hz-20 kHz, en liten del av det enorma spektrum av vibrationer vi kallar ljud. Vid höga ljudnivåer eller låga frekvenser kan ljud tas upp av hela kroppen. Vissa typer av ljud kan uppfattas av, och påverka, enskilda organ eller delar av skelettet.

På den kosmiska skalan är ljud en universell och osynlig kraft som kan medföra förändringar på många nivåer: fysiskt, psykiskt, känslomässigt och själsligt.
Ljud kan få oss att bli illa till mods och göra oss sjuka, men ljud kan även användas i läkande syfte. Ljud kommer ursprungligen från partiklar lika små som atomer eller stora som planeter.

Varje atom, cell, vävnad och organ i våra kroppar har sin egen vibrationsfrekvens, noggrant uppmätt och testad av Michael B. Johnsson med en avancerad kinesiologisk metod. När vi vet vilka frekvenser dessa organ har, kan vi slå an en ton som når just det organ som har en störning och behöver stimuleras.

Den mänskliga vävnaden gör att ljudvågor färdas snabbt. När ljudvågorna når organet i fråga, uppstår resonans och effekten kan liknas vid djup massage på atom- och molekylnivå . Genom den här metoden utplånas stress och blockeringar vilket medför att organet uppnår balans och harmoni.

Behandlingen ska utföras med hjälp av hörlurar så att du kan absorbera – såväl fysiskt som mentalt – de ljud som är relevanta för de organ som ska behandlas.