Följande terapeut är utbildad av Michael B. Johnsson
och använder sig av Professionella behandlingssystemet:

Ljudakupunktur
www.ljudakupunktur.se

Lena Wallenius
Enstigen 3
144 62 Rönninge

tel. 070 576 85 32
08 532 573 81