michael b johnsson founder

MusicAcupuncture har utvecklats av Michael B. Johnsson som har en gedigen utbildning inom alternativ medicin såsom kiropraktor, akupunktör och kinesiolog. Utbildningen har genomförts i England, Danmark och Sverige. Michael är medlem i The Sound Healers Association.

Michael har i många år praktiserat sina kunskaper inom dessa områden under ledning av mästare i Kina, Korea, Tibet och andra delar av Asien. Det var under sin vistelse i Asien som han upptäckte den tibetanska ljudterapin som han sedan har utvecklat och förfinat. Från en uråldrig kunskap har Michael B. Johnsson utvecklat ett modernt verktyg –MusicAcupuncture.

inventor_1

Michael uppfattar människan som ett dynamiskt system av energier med olika frekvenser. Människan är en multidimensionell varelse, där den fysiska kroppen är den vi uppfattar med våra fem sinnen.

Michael är en ”highly sensitive person” och genom att känna av energiernas flöden kan han avläsa balansen i den fysiska kroppen och de övriga kropparna Insikten att detta flöde är livsnödvändigt och grunden till god hälsa är inte allmänt accepterat i västerlandet.

När våra energier flödar på ett balanserat och fritt sätt är vi friska fysiskt, mentalt och känslomässigt. När vi är sjuka beror det på störningar i dessa energiflöden. MusicAcupuncture går ut på att återställa och balansera energiflödena i kroppen.

Ljuden har Michael kanaliserat ner från Den Högsta Gudomliga Källan.