michael b johnsson founder

Michael B Johnsson har utvecklat behandlingsmetoden musikakupunktur, ett slags ljudterapi. Metoden bygger på samma princip som traditionell akupunktur fast den är mycket kraftfullare och den är behaglig (inga nålar).

Michael menar att vår kropp kan uppfatta ljud både fysiskt, psykiskt, känslomässigt och själsligt. Behandlingen tar helt enkelt bort blockeringar och stress på inre organ, körtlar och energibanor och samtidigt skänker den full harmoni till kropp och själ.

Knackar man lätt med nageln mot ett kristallglas avger det en ringande ton i sin egen naturliga frekvens. Varje organ, körtel, meridian, muskel mm i våra kroppar har på samma sätt sina alldeles egna frekvenser som Michael B. Johnsson omsorgsfullt forskat fram.

När ljudvågor med samma frekvens når organet kan stress och blockeringar lösas upp och försvinna. Vävnader gör att ljudvågor fortplantas lätt och deras effekt kan därför liknas vid en djupgående massage på atom- och molekylnivå.

Låter man inte skorstenspipan bli sotad regelbundet utfärdas ofta ett eldningsförbud. När man sedan rensar avloppet och sotar skorstenen så fungerar allt normalt igen. Det är likadant med kroppen.

Behandlar man en energibana med 100 % stress med MusicAcupuncture så börjar energin i denna att åter strömma och ett organ som kanske helt slutat att fungera ges möjlighet att återhämta sig. Detta sker genom vår kropps enastående förmåga att hela och läka sig själv. Människokroppen är, enkelt uttryckt, designad att vara frisk. Hälsa är med andra ord det naturliga tillståndet!

Musikakupunktur är en total behandlingsform som arbetar med hela livsenergin, qi. Livsenergin påverkas av hur vi mår mentalt, känslomässigt och fysiskt. Låg livsenergi leder till sjukdom. Våra tankar och känslor kan vara våra bästa vänner liksom våra största fiender. När kraven stiger oss över huvudet kommer stressen.

Genom många års studier och efterforskningar har Michael B. Johnsson utvecklat en unik teknik. Musikakupunktur är en syntes av kunnande och erfarenheter från många olika kulturer. Detta har, i kombination med moderna metoder, gett oss en enastående terapiform. Ljuden har kanaliserats ner till Michael från Den Högsta Gudomliga Källan. Kunskapen och principerna bakom den går inte emot någon religion och har bara ett syfte – att hjälpa så många som möjligt till ett bättre liv.

energy flow

Bilden ovan heter  ”Psychic Energy System” och är gjord av Alex Grey och kommer från boken

”Sacred Mirrors”, se fler bilder på alexgrey.com

Alla former av påfrestningar eller skador, fysiska som psykiska, sätter spår i våra kroppar. Vissa skador visar sig mycket påtagligt och är lätta att spåra tillbaka till själva händelsen. Andra finns kvar som kroppsminnen och kan påverka oss på ett sätt som är mindre påtagligt. Dessa kan visa sig i form av smärta eller sjukdom vid ett senare tillfälle i livet.

Långvarig stress och negativa känslor ger upphov till spänningar i muskler och organ, vilka har en nära förbindelse med nervsystemet. När vi oroar oss, upplever negativa känslor eller stress, får musklerna och berörda organ negativa impulser från det centrala nervsystemet.

Konflikter i vardagslivet påverkar alltså vår hälsa. Föreställningar, negativa känslor, bristfälliga kostvanor och nedbrytande livsföring ökar stressen.